Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

     SCHRAMKO                               plošiny SCHRAMKO 4D vyrábajú AIRBUS

-  OPTIMALIZÁCIA návrhu parametrov plošín a rámp

-  PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY zdvíhacích plošín a nakladacích rámp (mostíkov) - ročné a 1/4 ročné

ODBORNÉ PREHLIADKY (Revízie) vyhradených technických zariadení - zdvíhacie zariadenia, elektrické zariadenia, podľa    Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

-  SERVIS A OPRAVY zdvíhacích zariadení a nakladacích rámp (mostíkov) - aj iných výrobcov, podľa §18 ods. 2, vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

-  ŠKOLENIE OBSLUHY na zdvíhacie zariadenia a nakládacie rampy (mostíky) s overením odborných vedomostí a vydaním dokladu podľa §17 ods. 3, Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

-  ODBORNÉ POSUDKY na zdvíhacie zariadenia a nakládacie rampy (mostíky)

Ukážky NESPRÁVNYCH údržieb

(neautorizovanými* servismi)

*/ bez licencie SCHRAMKO

 

poškodené čapy... 

   poškodený čappoškodený čap       poškodený čappoškodený čap        poškodený čappoškodený čap   

 

 

Poškodený motorPoškodený motor 

 

 

 

 

 

Plošiny pre Jesus Christ Super Star

Plošiny SCHRAMKO®súčasťou divadiel: Nová scéna Bratislava, Boľšoj teatr Moskva-Dracula, Tower Stage Bratislava

Plošiny pre Pomádu s Pociskovou

Plošiny pre výrobu Airbusu

Plošiny SCHRAMKO® s nosnosťou 15 ton dvíhajú aj prúdové motory pri montáži lietadiel Airbus