Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

     SCHRAMKO                               plošiny SCHRAMKO 4D vyrábajú AIRBUS

Dôležité rady  ...prečítajte si až dokonca!

Ako popredný výrobca zdvíhacích zariadení pôsobiaci už viac ako 26 rokov na svetovom trhu výroby vyhradených technických zariadení na základe vlastného vývoja a skúšok /v spolupráci s TI SR a TÜV/, chceme sa s Vami podeliť o naše nemalé skúsenosti, a preto na tomto mieste Vám chceme pravidelne prinášať aktuálnu odbornú pomoc ako si správne vybrať manipulačnú techniku, na čo nezabúdať a na čo si dať pozor. Ak doposiaľ nenájdete odpoveď na Váš problém, neváhajte a zašlite nám dotaz. Určite Vám radi poradíme, či už s technickými, bezpečnostnými alebo inými otázkami.

1/ Ako prvé, a teda základne informácie Vám poskytujeme k otázke "Potrebujem zdvíhaciu plošinu alebo nakladaciu rampu?"
  
    Základné faktory, ktoré si treba uvedomiť sú :
   
    - zdvíhacia plošina alebo stôl  jeho zadanou nosnosťou bremeno do určitej výšky dvíha a teda celú váhu bremena prenáša plošina, pričom nakladacia rampa nie! Rampa vykoná premostenie, dvíha len samu seba a 
      samotné prenášanie váhy bremena prenáša stavená časť rampy - stavba na jednej strane a ložná plocha nákladného vozidla (korba) na druhej strane. Bremeno sa po nej len prepravuje!

    - uvedená skutočnosť má, samozrejme aj vplyv na samotnú cenu zariadenia

    - zdvíhacia plošina spravidla bremeno dvíha z nulovej výšky po zvislej osy do požadovanej výšky, pričom rampa dokáže zabezpečiť presun bremena len z určitej výšky, z pravidla výšky jestvujúcej stavebnej 
      nadstavby-rampy / výška cca 1200 až 1500 mm / vytvorením naklonenej roviny s výškovým rozdielom, závislým od typu rampy, +/- 500 mm. Existujú aj špeciálne rampy, tzv. premiestniteľné, či mobilné, ktoré
      dokážu vytvoriť premostenie už od nulovej výšky.
   
    - nutné si uvedomiť, že prepraviť bremeno s váhou 1000 kg zdvíhaním, teda zdvíhacou plošinou, je cenovo približné rovnaké ako prepraviť bremeno s váhou 6000 kg použitím nakladacej hydraulickej rampy
    

2/ Ako si overiť zdatnosť výrobcu plošín resp. rámp?

    Základnými predpokladmi, aby výrobca mohol kvalifikovane vyrábať zdvíhacie plošiny musí mať:
  
    - Overenie Technickou inšpekciou SR, následne vydané
    - Oprávnenie vydané inšpektorátom práce a nakoľko sa jedná o  licencovanú činnosť,
    - Musí mať v predmete podnikania vyložene uvedené "Výroba vyhradených technických zariadení,,,"
   
    Ďalšími kritériami by mali byť:
  
    - Dlhoročné skúsenosti s výrobou /min. 10 rokov a viac/
    - Vlastná skúšobňa a konštrukčná kancelária
    - Referenčná listina
    - Lacné zariadenia nie sú v skutočnosti lacné a sú znakom neodbornosti a neznalosti celej problematiky okolo výroby a hlavne, čo by            mali výrobky vlastne spĺňať (!) poznámka: nestačí dať len nohy do X
    - Ocenenie z odborných výstav
    - Referencie TI SR prípadne IP SR
    - Odbornosť a flexibilita pri návrhoch riešení a odborné poradenstvo


3/ Aké bezpečnostné faktory musí spĺňať rampa, resp. mostík? 

    Na úvod treba poznamenať, že veľa firiem a dokonca aj revíznych technikov si mýli legislatívne a technické požiadavky na rampy ako premosťovacie nakladacie zariadenie s rampami ako závorami!
   
    Treba jasne pripomenúť, že nakladacia - premosťovacia rampa nepatrí medzi zdvíhacie zariadenia, nakoľko svojou funkčnosťou nezdvíhajú bremeno ale premosťujú dva rozdielne výškové terény, aby konštrukčne  
    zabezpečili možnosť prepraviť bremeno, pričom prenos nosnosti znášajú tak stavebná časť rampy ako ložná plocha nákladného vozidla /korba/.
   
    Napriek tomu je potrebné zabezpečiť, aby pri náhodnom odjazde nákladného vozidla bez toho, aby sa rampa uložila do základnej polohy, teda nebola opretá o ložnú plochu vozidla, nespadla a tak nedošlo k jej poškodeniu, prípadne k zraneniu osôb. Zariadenie zabraňujúce takýto nepredvídateľný pád musí byť zvlášť zabudované do technológie rampy.

4/ Aké bezpečnostné faktory musí spĺňať zdvíhacia plošina?

    Každá zdvíhacia plošina musí chrániť osoby, ktoré manipulujú s ňou, prípadne osoby, ktoré náhodne zasiahnu do jej prevádzky /verejnosť,.../.
    Najčastejšie strety sú pozabudnutie nohy pod klesajúcou plošinou, strčenie celej ruky medzi nožnicový systém, prípadne prstu alebo dokonca samotnej hlavy.

    Každá profesionálne navrhnutá a vyrobená plošina musí mať tak navrhnutú bezpečnostnú lištu, aby v žiadnej jej polohe nemohlo dôjsť k poraneniu celého tela v prípade státia pod /pri/ plošinou, pozabudnutím ruky pod plošinou a najmä jej zasunutím medzi nožnicovým systémov a samotného prstu, ktorý by mohol uviaznuť medzi hranou plošiny a samotnou bezpečnostnou lištou. Na základe našich skúseností, veľa "takzvaných výrobcov" niektoré bezpečnostné prvky, ktoré rozpoznali od konkurencie len odkopírujú, avšak nie tak dokonale aby pochopili skutočnú a plnohodnotnú ich funkciu a tým tieto prvky neplnia plnohodnotne svoje predurčenie.
 
    Väčšina plošín však nepozná funkciu ochrany ruky alebo častí tela, v prípade jeho zasunutia medzi nožnicový systém a plošina svojím klesaním prakticky môže doslovne odstrihnúť časť ľudského tela. Tu poznáte a odlíšite profesionálneho výrobcu od pseudovýrobcu!
    
    Bezpečnostné prvky pri náhodnom poškodení hydraulického systému plošinu by už dnes mali byť bežnou záležitosťou aj u obyčajných výrobcov. Ale...?

OTESTUJTE SI ZNALOSTI VÝROBCU

A ešte jedna rada: Skôr než sa rozhodnete kúpiť zariadenie, pozorne si prečítajte Návod na obsluhu a údržbu - najmä životnosti jednotlivých časí. Výrobca životnosť celého zariadenia skryje do povinnost vymeniť hlavné časti (teda laik ani netučí, že musí po 5-ich rokoch vymeniť vlastne celé zariadenie).


... pokračovanie

Ing. Ľuboš Schramko

Návrhy a požiadavky na bližšie informácie môžete zaslať na mail office@schramko.sk alebo požiadavky na vypracovanie konkrétnej ponuky na mail obchod@schramko.sk

Plošiny pre Jesus Christ Super Star

Plošiny SCHRAMKO®súčasťou divadiel: Nová scéna Bratislava, Boľšoj teatr Moskva-Dracula, Tower Stage Bratislava

Plošiny pre Pomádu s Pociskovou

Plošiny pre výrobu Airbusu

Plošiny SCHRAMKO® s nosnosťou 15 ton dvíhajú aj prúdové motory pri montáži lietadiel Airbus