Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

plošiny SCHRAMKO 4D vyrábajú  AIRBUS

Dopyt na servis

- PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY zdvíhacích plošín a nakladacích rámp (mostíkov) - ročné a 1/4 ročné

- ODBORNÉ PREHLIADKY (Revízie) vyhradených technických zariadení - zdvíhacie zariadenia, elektrické zariadenia, podľa Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Zz

- SERVIS A OPRAVY zdvíhacích zariadení a nakladacích rámp (mostíkov) - aj iných výrobcov, podľa §18 ods. 2, vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

Komunikácia overovaná systémom kontroly Security Intelligence CA

Fields marked with * are required.

Plošina

Rampa

Kvalita nie je vecou náhody, ale je to vždy výsledok úsilia, snahy, inteligentného riadenia so správnou orientáciou na efektívnu realizáciu a predstavuje uvážený výber z mnohých riešení“Kvalita nie je vecou náhody, ale je to vždy výsledok úsilia, snahy, inteligentného riadenia so správnou orientáciou na efektívnu realizáciu a predstavuje uvážený výber z mnohých riešení“

HP 20-25-50-45-s2HP 20-25-50-45-s2

HP 20-25-50-45-s2HP 20-25-50-45-s2