Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

plošiny SCHRAMKO 4D vyrábajú AIRBUS

Dopyt na nakladaciu rampu, mostík

 Vypracovaná ponuka podľa zadanej požiadavky je chránená autorskými právami firmy Ing. Ľuboš Schramko / SCHRAMKO®

Použitie tohto návrhu resp. ponuky na vypracovanie alebo dodanie predmetu ponuky inou alebo vlastnou osobu žiadateľa sa považuje za porušenie autorských práv.

Prosím Dopyt vypĺňať podľa "Sprievodného návodu na dopyt".

Fields marked with * are required.

Sprievodný návod na dopyt

1- názov (úplný) a sídlo kupujúceho

2- osoba, ktorá zastupuje kupujúceho, ak je projektantom uviesť aj názov projektovej kancelárie. Uviesť funkčné zaradenie vo firme. 

Oprávnenosť za dopytujúcu firmu sa môže overovať.

 3- ak bude nesprávne uvedený, nebude možné odpovedať na dopyt (nedoručiteľné). Ak sa dopytuje za firmu, je potrebné zadávať firemný e-mail! ...overuje sa!

  5- uveďte presný popis manipulácie s bremenom pri nakládke a vykládke, aké manipulačné zariadenie sa bude používať (jeho hmotnosť) na prácu s bremenom a podobne

6- uvedené sú základné nosnosti ale na požiadanie sa vyrábajú aj iné - uveďte... 

7- uvádza sa dĺžka ložnej-pohyblivej (hore/dole) časti rampy v základnej polohe, bez rámu rampy

8- uvádza sa šírka ložnej-pohyblivej (hore/dole) časti rampy v základnej polohe, bez rámu rampy

9- rozdiel medzi základnou (vodorovnou) polohou rampy (+/-0,0 m) a najvyššou možnou ložnou plochou nákladného motorového vozidla, z/na sa bude vykládka/nakládka vykonávať

10-rozdiel medzi základnou (vodorovnou) polohou rampy (+/-0,0 m) a najnižšou možnou ložnou plochou nákladného motorového vozidla, z/na sa bude vykládka/nakládka vykonávať

11-skôr než vyberiete oboznámte sa s možnosťami  TU následne uveďte typ a príslušný typový rozmer (pre vysúvanie sú rozmery 600 a 1000 mm, pre len vyklápanie je rozmer 400 mm) 

12-ak sa jedná o viac typov, môžete rozpis uviesť v "5- Popis"

13-potrebné pre reálnosť ponuky z kapacitných dôvodov výroby

14-rampy SCHRAMKO® sú vyrábané spôsobom, ktorý umožňuje vyrobiť novú rampu veľkostne presne prispôsobenú na stavebný otvor po demontovaní starej rampy

16-tu môžete uviesť farbu na želanie, umiestnenie rampy v samonosnom ráme (nie je potrebné zabudovanie) a iné...

Kvalita nie je vecou náhody, ale je to vždy výsledok úsilia, snahy, inteligentného riadenia so správnou orientáciou na efektívnu realizáciu a predstavuje uvážený výber z mnohých riešení“Kvalita nie je vecou náhody, ale je to vždy výsledok úsilia, snahy, inteligentného riadenia so správnou orientáciou na efektívnu realizáciu a predstavuje uvážený výber z mnohých riešení“

HP 20-25-50-45-s2HP 20-25-50-45-s2

HP 20-25-50-45-s2HP 20-25-50-45-s2