Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

plošiny SCHRAMKO 4D vyrábajú  AIRBUS

Dopyt na nakladaciu rampu, mostík

 Vypracovaná ponuka podľa zadaných požiadaviek je chránená autorskými právnymi firmami Ing. Ľuboš Schramko / SCHRAMKO®

Použitie tohto návrhu resp. ponuky na vypracovanie alebo dodanie predmetu ponuky inou alebo vlastnou osobou žiadateľa, ktorý sa domnieva za porušenie autorských  práv.

Prosím Dopyt vypĺňať podľa "Sprievodného návodu na požiadanie".

Komunikácia overovaná systémom kontroly Security Intelligence CA

Fields marked with * are required.

Sprievodný návod na dopyt

1- názov (úplný) a sídlo kupujúceho

2- osoba, ktorá zastupuje kupujúceho, ak je projektantom uvedený aj názov projektovej kancelárie. Uvádzame funkčné zaradenie vo firme. 

Oprávnenosť za žiadanú firmu sa môže overovať.

 3- ak bude uvedený, nebude možné požadovať na požiadanie (nedoručiteľné). Ak sa vyžaduje firma, je potrebné zadať firemný e-mail! ... overuje sa!

  5- uveďte presný popis manipulácie s bremenom pri nakladaní a vykládke, aké manipulačné zariadenie bude používať (jeho hmotnosť) na prácu s bremenom a podobné

6- uvedené sú základné nosnosti, ale na požiadanie sa vyrábajú aj iné - uveďte ... 

7- uvádza sa dĺžka ložnej-pohyblivej (hore/dole) časti rampy v základnej polohe, bez rámu rampy

8- uvádza sa šírka ložnej-pohyblivej (hore/dole) časti rampy v základnej polohe, bez rámu rampy

9- rozdiel medzi základnou (vodorovnou) polohou rampy (+/- 0,0 m) a najvyššou možnou ložnou záťažou nákladného motorového vozidla, z/na sa bude vykládka/nakladka vybavenia

10- rozdiel medzi základnou (vodorovnou) polohou rampy (+/- 0,0 m) a minimálnou možnou ložnou záťažou nákladného motorového vozidla, z/na sa bude vykládka/nakladka napájania

11-skôr než sa zoznámite s možnosťami TU následne uveďte    typ a aký typový rozmer (pre vysúvanie sú rozmery 600 a 1000 mm, pre len vyklápanie má rozmer 400 mm) 

12-ak sa jedná o viac typov, môžete rozpis uviesť v "5- Popis"

13- potrebné pre skutočnú ponuku z kapacitných dôvodov výroby

14-rampy SCHRAMKO® sú vyrábané spôsobom, ktorý umožňuje novú rampu veľkostne presne prispôsobenú na stavebný otvor po demontáži starej rampy

16-tu môžete odporučiť farbu na želanie, umiestnenie rampy v samonosnom ráme (nie je potrebné zabudovanie) a iné ...

 

Komunikácia overovaná systémom kontroly Security Intelligence CA

Kvalita nie je vecou náhody, ale je to vždy výsledok úsilia, snahy, inteligentného riadenia so správnou orientáciou na efektívnu realizáciu a predstavuje uvážený výber z mnohých riešení“Kvalita nie je vecou náhody, ale je to vždy výsledok úsilia, snahy, inteligentného riadenia so správnou orientáciou na efektívnu realizáciu a predstavuje uvážený výber z mnohých riešení“

HP 20-25-50-45-s2HP 20-25-50-45-s2

HP 20-25-50-45-s2HP 20-25-50-45-s2