Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

                                                                          plošiny SCHRAMKO 4D vyrábajú AIRBUS

Fields marked with * are required.

Dopyt na nakladaciu rampu, mostík

 

1- názov a sídlo kupujúceho

2- osoba, ktorá zastupuje kupujúceho, ak je projektantom uviesť aj názov projektovej kancelárie

3- ak bude nesprávne uvedený, nebude možné odpovedať na dopyt (nedoručiteľné)

5- uveďte presný popis manipulácie s bremenom pri nakládke a vykládke, aké manipulačné zariadenie sa bude používať (jeho hmotnosť) na prácu s bremenom a podobne

6- uvedené sú základné nosnosti ale na požiadanie sa vyrábajú aj iné - uveďte... 

7- uvádza sa dĺžka ložnej-pohyblivej (hore/dole) časti rampy v základnej polohe, bez rámu rampy

8- uvádza sa šírka ložnej-pohyblivej (hore/dole) časti rampy v základnej polohe, bez rámu rampy

9- rozdiel medzi základnou (vodorovnou) polohou rampy (+/-0,0 m) a najvyššou možnou ložnou plochou nákladného motorového vozidla, z/na sa bude vykládka/nakládka vykonávať

10-rozdiel medzi základnou (vodorovnou) polohou rampy (+/-0,0 m) a najnižšou možnou ložnou plochou nákladného motorového vozidla, z/na sa bude vykládka/nakládka vykonávať

11-skôr než vyberiete oboznámte sa s možnosťami  TU následne uveďte typ a príslušný typový rozmer (pre vysúvanie sú rozmery 600 a 1000 mm, pre len vyklápanie je rozmer 400 mm) 

12-ak sa jedná o viac typov, môžete rozpis uviesť v "5- Popis"

13-potrebné pre reálnosť ponuky z kapacitných dôvodov výroby

14-rampy SCHRAMKO® sú vyrábané spôsobom, ktorý umožňuje vyrobiť novú rampu veľkostne presne prispôsobenú na stavebný otvor po demontovaní starej rampy

16-tu môžete uviesť farbu na želanie, umiestnenie rampy v samonosnom ráme (nie je potrebné zabudovanie) a iné...

Plošiny pre Jesus Christ Super Star

Plošiny SCHRAMKO®súčasťou divadiel: Nová scéna Bratislava, Boľšoj teatr Moskva-Dracula, Tower Stage Bratislava

Plošiny pre Pomádu s Pociskovou

Plošiny pre výrobu Airbusu

Plošiny SCHRAMKO® s nosnosťou 15 ton dvíhajú aj prúdové motory lietadiel Airbus

EUROSTAV 5/2002 - Priemyselný areál CAMPUS

"Firma SCHRAMKO je známa svojou dlhoročnou tradíciou v oblasti výroby hydraulických zariadení, ktoré sú medzinárodne uznávané svojou vysokou kvalitou a vysokou technickou úrovňou. Jej hlavným výrobným programom je výroba hydraulických zdvíhacích plošín a rámp, pracovných mobilných plošín, tesniacich límcov a taktiež priemyselných brán. Je dodávateľom prevažne na zahraničnom trhu, kde sú schopní realizovať aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníka v uvedenej oblasti (logistika). Jej výrobky sú pravidelne oceňované na medzinárodných výstavách. Mimochodom, bola aj dodávateľom hydraulických zdvíhacích zariadení do výškovej novostavby NBS."

EUROSTAV 6/2004 - Výrobný areál firmy HELLA v Bánovciach nad Bebravou

"Tesniace límce a hydraulické nakladacie (až 6 metrové rampy) sú z produkcie firmy SCHRAMKO, ktorá vyrába aj nožnicové hydraulické plošiny. Patrí v tomto segmente medzi často oceňované spoločnosti na výstavách a aj vo viacerých stavbách roka. Výrobky majú vysokú technickú úroveň s dlhou životnosťou."

EUROSTAV 8/2004 - Poddodávatelia na stavbe NBS Lúčenec

"K jedným z osvedčených dodávateľov na tejto stavbe bola opäť firma SCHRAMKO, ktorá sa podieľala na stavbe dodávkou elektrohydraulickej jednonožnicovej zdvíhacej plošiny. Výrobky tejto firmy sú pre svoju osvedčenú spoľahlivosť známe aj na iných stavbách roka ako aj napr. v novostavbách NBS-centrum, VÚB, Národné tenisové centrum, Porsche, Mercedes–Benz, HYZA, Palma, MTU – opravovne leteckých motorov Hanover... Dlhoročná zaručená kvalita a bezpečnosť výrobkov firmy SCHRAMKO, ktoré sú expertované najmä do západnej Európy, je podčiarknutá úzkou spoluprácou s TÜV."