Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

plošiny SCHRAMKO 4D vyrábajú AIRBUS

Dopyt na zdvíhaciu plošinu

 Vypracovaná ponuka podľa zadanej požiadavky je chránená autorskými právami firmy Ing. Ľuboš Schramko / SCHRAMKO®

Použitie tohto návrhu resp. ponuky na vypracovanie alebo dodanie predmetu ponuky inou alebo vlastnou osobu žiadateľa sa považuje za porušenie autorských práv.

 Prosím Dopyt vypĺňať podľa "Sprievodného návodu na dopyt".

Fields marked with * are required.

Sprievodný návod na dopyt 

Dopyt prosím vypĺňať len pri vážnom záujme o plošinu.

1- názov (úplný) a sídlo kupujúceho, identifikačné číslo organizácie (prosím používate aj diakritiku)

2- osoba, ktorá zastupuje kupujúceho, ak je projektantom uviesť aj názov projektovej kancelárie (prosím používajte aj diakritiku). Uviesť funkčné zaradenie vo firme.

Oprávnenosť za dopytujúcu firmu sa môže overovať.

3- ak bude nesprávne uvedený, nebude možné odpovedať na dopyt (nedoručiteľné). Ak sa dopytuje za firmu, je potrebné zadávať firemný e-mail! ...overuje sa!

5- uveďte presný popis manipulácie s bremenom pri nakládke a pri vykládke, jeho rozloženie na ložnej ploche plošiny, preprava obsluhy, preprava nakladacieho mechanizmu, použitie preklápacích segmentov na prepravu bremena z plošiny na nákladné vozidlo a podobne

6- uveďte druh tovaru, voľne ukladaný na plošinu, na paletách,... 

7- ak sa nakladá mechanizmom, uveďte akým - váhu, rozmery, prípadne typ

8- neuvádzať rozpätie ako "cca", "od-do"..., ale maximálne potrebné, aj pre budúce možné využitie

9- rozdiel medzi najnižšou (v spustenej polohe) a najvyššou polohou ložnej plochy plošiny, neuvádzať "cca," "od-do",...

10-je potrebné prihliadnuť aj na manipuláciu s bremenom na plošine a potrebné odstupy od kraja, resp. zábradlia, neuvádzať "cca"...

11-menšou dĺžkou ložnej plochy sa cena plošiny zvyšuje, lebo je potrebný väčší počet "nožníc", preto je lepšie optimalizovať dĺžku, ktorú je možné max. použiť. Uveďte Vami požadovanú dĺžku a zároveň technicky maximálne možnú dĺžku (dva údaje)

12-umiestnenie v budove, kde je plošina chránená pred dažďom a zatopením, resp. mimo budovy, kde taká ochrana nie je...

13-plošina môže byť osadená v stavebnom otvore, je teda v zloženom stave zarovno s okolitým terénom (priamy nájazd na plošinu) alebo je položená (upevnená) priamo na jestvujúcom teréne (ostatnej ploche). Ak nebude zapustená je potrebné ešte riešiť nájazd resp. nakládku bremena na plošinu

14-systém je ovládanie v základnej cene plošiny a je spôsobom neustáleho držania tlačidla počas pohybu plošiny Totman alebo za príplatok je dodávaný výťahový systém Automat t.j. zatlačením tlačidla plošinu privolám alebo odošlem na zvolené poschodie tzn. nie je potrebné neustále držanie tlačidla

15-počet miest na vstup na plošinu / počet poschodí

16-potrebné pre reálnosť ponuky z kapacitných dôvodov výroby

17-miesto požadovaného osadenia zariadenia (mesto), ak sa požaduje

18-zábradlia, el. blokované vstupné bránky na plošinu, výbušné alebo prašné prostredie, farba na želanie a podobne. Prosíme netlmočiť napr. telefonicky.

Výťahová plošina

 

- plošiny prakticky s neobmedzenou nosnosťou a neobmedzenou výšku zdvihu a počtu podlaží.

- Schematický náčrt umiestnenia plošiny pre obsluhu viac podlaží budovy.

- Plošina je obsluhovaná ovládačmi na každom poschodí samostatne v automatickom režime t. j. plošinu si môže obsluha privolať a odoslať na ovládači zvolené podlažie.

- Každé podlažie je chránené zábradlím a vstupnou bránkou, ktoré je elektronicky blokovaná t. j. nie je možné bránku otvoriť, pokiaľ plošina nie je na predmetnom podlaží.

- Priestor na plošine je chránený zábradlím a elektronicky blokovanou bránkou (jednou alebo viacerými). 

- Zábradlia a bránky Je možné vyhotoviť aj v desingovom prevedení.

Rozmery uvádzané v obrázku sú len symbolické. Plošiny sa vyrábajú presne podľa optimalizovanej  požiadavky zákazníka. 

Kvalita nie je vecou náhody, ale je to vždy výsledok úsilia, snahy, inteligentného riadenia so správnou orientáciou na efektívnu realizáciu a predstavuje uvážený výber z mnohých riešení“Kvalita nie je vecou náhody, ale je to vždy výsledok úsilia, snahy, inteligentného riadenia so správnou orientáciou na efektívnu realizáciu a predstavuje uvážený výber z mnohých riešení“

HP 20-25-50-45-s2HP 20-25-50-45-s2

HP 20-25-50-45-s2HP 20-25-50-45-s2