Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

                                                                          plošiny SCHRAMKO 4D vyrábajú AIRBUS

Fields marked with * are required.

Dopyt na zdvíhaciu plošinu

 

1- názov a sídlo kupujúceho, identifikačné číslo organizácie (prosím používate aj diakritiku)

2- osoba, ktorá zastupuje kupujúceho, ak je projektantom uviesť aj názov projektovej kancelárie (prosím používajte aj diakritiku)

3- ak bude nesprávne uvedený, nebude možné odpovedať na dopyt (nedoručiteľné)

5- uveďte presný popis manipulácie s bremenom pri nakládke a pri vykládke, jeho rozloženie na ložnej ploche plošiny, preprava obsluhy, preprava nakladacieho mechanizmu, použitie preklápacích segmentov na prepravu bremena z plošiny na nákladné vozidlo a podobne

6- uveďte druh tovaru, voľne ukladaný na plošinu, na paletách,... 

7- ak sa nakladá mechanizmom, uveďte akým - váhu, rozmery, prípadne typ

8- neuvádzať rozpätie, ale maximálne potrebné, aj pre budúce možné využitie

9- rozdiel medzi najnižšou (v spustenej polohe) a najvyššou polohou ložnej plochy plošiny

10-je potrebné prihliadnuť aj na manipuláciu s bremenom na plošine a potrebné odstupy od kraja, resp. zábradlia

11-menšou dĺžkou ložnej plochy sa cena plošiny zvyšuje, lebo je potrebný väčší počet "nožníc", preto je lepšie optimalizovať dĺžku, ktorú je možné max. použiť

12-umiestnenie v budove, kde je plošina chránená pred dažďom a zatopením, resp. mimo budovy, kde taká ochrana nie je...

13-plošina môže byť osadená v stavebnom otvore, je teda v zloženom stave zarovno s okolitým terénom alebo je položená (upevnená) priamo na jestvujúcom teréne (ostatnej ploche). Ak nebude zapustená je potrebné ešte riešiť nájazd resp. nakládku bremena na plošinu

14-systém ovládanie v základnej cene plošiny je spôsobom neustáleho držania tlačidla počas pohybu plošiny Totman alebo za príplatok je dodávaný výťahový systém Automat t.j. zatlačením tlačidla plošinu privolám alebo odošlem na zvolené poschodie tzn. nie je potrebné neustále držanie tlačidla

15-potrebné pre reálnosť ponuky z kapacitných dôvodov výroby

16-miesto požadovaného osadenia zariadenia (mesto)

17-zábradlia, el. blokované vstupné bránky na plošinu, výbušné alebo prašné prostredie, farba na želanie a podobne

Výťahová plošina

 

-plošiny prakticky s neobmedzenou nosnosťou a neobmedzenou výšku zdvihu a počtu podlaží.

- Schematický náčrt umiestnenia plošiny pre obsluhu viac podlaží budovy.

- Plošina je obsluhovaná ovládačmi na každom poschodí samostatne v automatickom režime t. j. plošinu si môže obsluha privolať a odoslať na ovládači zvolené podlažie.

- Každé podlažie je chránené zábradlím a vstupnou bránkou, ktoré je elektronicky blokovaná t. j. nie je možné bránku otvoriť, pokiaľ plošina nie je na predmetnom podlaží.

- Priestor na plošine je chránený zábradlím a elektronicky blokovanou bránkou (jednou alebo viacerými). 

- Zábradlia a bránky Je možné vyhotoviť aj v desingovom prevedení.

Rozmery uvádzané v obrázku sú len symbolické. Plošiny sa vyrábajú presne podľa optimalizovanej  požiadavky zákazníka. 

Plošiny pre Jesus Christ Super Star

Plošiny SCHRAMKO®súčasťou divadiel: Nová scéna Bratislava, Boľšoj teatr Moskva-Dracula, Tower Stage Bratislava

Plošiny pre Pomádu s Pociskovou

Plošiny pre výrobu Airbusu

Plošiny SCHRAMKO® s nosnosťou 15 ton dvíhajú aj prúdové motory lietadiel Airbus

EUROSTAV 5/2002 - Priemyselný areál CAMPUS

"Firma SCHRAMKO je známa svojou dlhoročnou tradíciou v oblasti výroby hydraulických zariadení, ktoré sú medzinárodne uznávané svojou vysokou kvalitou a vysokou technickou úrovňou. Jej hlavným výrobným programom je výroba hydraulických zdvíhacích plošín a rámp, pracovných mobilných plošín, tesniacich límcov a taktiež priemyselných brán. Je dodávateľom prevažne na zahraničnom trhu, kde sú schopní realizovať aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníka v uvedenej oblasti (logistika). Jej výrobky sú pravidelne oceňované na medzinárodných výstavách. Mimochodom, bola aj dodávateľom hydraulických zdvíhacích zariadení do výškovej novostavby NBS."

EUROSTAV 6/2004 - Výrobný areál firmy HELLA v Bánovciach nad Bebravou

"Tesniace límce a hydraulické nakladacie (až 6 metrové rampy) sú z produkcie firmy SCHRAMKO, ktorá vyrába aj nožnicové hydraulické plošiny. Patrí v tomto segmente medzi často oceňované spoločnosti na výstavách a aj vo viacerých stavbách roka. Výrobky majú vysokú technickú úroveň s dlhou životnosťou."

EUROSTAV 8/2004 - Poddodávatelia na stavbe NBS Lúčenec

"K jedným z osvedčených dodávateľov na tejto stavbe bola opäť firma SCHRAMKO, ktorá sa podieľala na stavbe dodávkou elektrohydraulickej jednonožnicovej zdvíhacej plošiny. Výrobky tejto firmy sú pre svoju osvedčenú spoľahlivosť známe aj na iných stavbách roka ako aj napr. v novostavbách NBS-centrum, VÚB, Národné tenisové centrum, Porsche, Mercedes–Benz, HYZA, Palma, MTU – opravovne leteckých motorov Hanover... Dlhoročná zaručená kvalita a bezpečnosť výrobkov firmy SCHRAMKO, ktoré sú expertované najmä do západnej Európy, je podčiarknutá úzkou spoluprácou s TÜV."