Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

plošiny SCHRAMKO 4D vyrábajú  AIRBUS

Dopyt na zdvíhaciu plošinu

 Vypracovaná ponuka podľa zadaných požiadaviek je chránená autorskými právnymi firmami Ing. Ľuboš Schramko / SCHRAMKO®

Použitie tohto návrhu resp. ponuky na vypracovanie alebo dodanie predmetu ponuky inou alebo vlastnou osobou žiadateľa, ktorý dodržiava porušenie autorských  práv.

 Prosím Dopyt vypĺňať podľa "Sprievodného návodu na požiadanie".

Komunikácia overovaná systémom kontroly  Security Intelligence CA

Fields marked with * are required.

Sprievodný návod na dopyt 

Dopyt prosím vypĺňať len pri vážnom záujme o plošinu.

1- názov (úplný) a sídlo kupujúceho, identifikačné číslo organizácie (prosím, použite aj klasifiku)

2- osoba, ktorá zastupuje kupujúceho, ak je projektantom uvedený aj názov projektovej kancelárie (prosím používajte aj rozlišiku). Uvádzame funkčné zaradenie vo firme.

Oprávnenosť za žiadanú firmu sa môže overovať.

3- ak bude uvedený, nebude možné požadovať na požiadanie ( nedoručiteľné ). Ak sa vyžaduje firma, je potrebné zadať firemný e-mail! ... overuje sa!

5- uveďte presný popis manipulácie s bremenom pri nakladaní a pri vykládke, jeho rozloženie na ložnú plochu plošiny, preprava obsluhy, preprava nakladacieho mechanizmu, použitie preklápacích segmentov na prepravu bremena z plošiny na nákladné vozidlo a podobné

6- uveďte druh tovaru, minimálne ukladaný na plošinu, na paletách, ... 

7- ak sa nakladá mechanizmom, uveďte akýmkoľvek spôsobom - váhu, rozmery, prípadne typ

8- neuvádzať rozpätie ako "cca", "od-do" ..., ale maximálne potrebné, aj pre budúce možné využitie

9- rozdiel medzi najnižšou (v spustenej polohe) a najvyššou polohou ložnej plochy plošiny, neuvádzať "cca," "od-do", ...

10-potreba prihliadnuť aj na manipuláciu s bremenom na plošine a potrebné odstupy od kraja, resp. zábradlia, neuvádzať "cca" ...

11-menšou dĺžkou ložnej plochy sa cena zvyšuje, pretože je potrebný väčší počet "nožníc", preto je lepšie optimalizovať dĺžku, ktorú je možné max. použiť. Uveďte Vami požadovanú dĺžku a zároveň technicky maximálnu možnú dĺžku (dva údaje)

12-umiestnenie v budove, kde je plošina chránená pred dažďom a zatopením, resp. mimo budovy, kde taká ochrana nie je ...

13-plošina môže byť osadená v stavebnom otvore, teda teda v zloženom stave zarovno s okolitým terénom (priamy nájazd na plošinu) alebo je položená (upevnená) priamo na jestvujúcej teréne (ostatnej ploche). Ak nebude zapustená, je potrebné ešte nájsť nájazd resp. nakladku bremena na plošinu

14-systém je ovládaný základnými cenami a takýmto spôsobom neustále drží držiak počas pohybu plošiny Totman alebo za ktorý je dodávaný výťahový systém Automat tj zatlačením klávesnice plošinu privolám alebo odošlem na zvolené poschodie tzn. nie je potrebné neustále držanie tlačidla

15-počet miest na vstup na plošinu / počet poschodí

16-potrebné pre skutočnú ponuku z kapacitných dôvodov výroby

17-miesto požadovaného osadenia zariadenia (mesto), ak sa vyžaduje

18-zábradlia, el. blokované vstupné bránky na plošine, výbušné alebo prašné prostredie, farba na želanie a podobne. Prosíme netlmočiť napr. telefonicky.

 

Komunikácia overovaná systémom kontroly Security Intelligence CA

Výťahová plošina

 

- plošiny prakticky s neobmedzenou nosnosťou a neobmedzenou výšku zdvihu a počtu podlaží.

- Schematický náčrt umiestnenia plošiny pre obsluhu viac podlaží budovy.

- Plošina je obsluhovaná ovládačmi na každom poschodí samostatne v automatickom režime t. j. plošinu si môže obsluha privolať a odoslať na ovládači zvolené podlažie.

- Každé podlažie je chránené zábradlím a vstupnou bránkou, ktoré je elektronicky blokovaná t. j. nie je možné bránku otvoriť, pokiaľ plošina nie je na predmetnom podlaží.

- Priestor na plošine je chránený zábradlím a elektronicky blokovanou bránkou (jednou alebo viacerými). 

- Zábradlia a bránky Je možné vyhotoviť aj v desingovom prevedení.

Rozmery uvádzané v obrázku sú len symbolické. Plošiny sa vyrábajú presne podľa optimalizovanej  požiadavky zákazníka. 

Kvalita nie je vecou náhody, ale je to vždy výsledok úsilia, snahy, inteligentného riadenia so správnou orientáciou na efektívnu realizáciu a predstavuje uvážený výber z mnohých riešení“Kvalita nie je vecou náhody, ale je to vždy výsledok úsilia, snahy, inteligentného riadenia so správnou orientáciou na efektívnu realizáciu a predstavuje uvážený výber z mnohých riešení“

HP 20-25-50-45-s2HP 20-25-50-45-s2

HP 20-25-50-45-s2HP 20-25-50-45-s2